Amersham School

Amersham School
Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School

Polish School

Polish School Amersham

09:30 – 13:00, every Saturday during term times, as per school calendar

School fees for 2017-2018  - £180 per child per year (small discounts for siblings, please see school website)

Saint Joseph’s Polish Saturday School in Amersham (Polish School Amersham) has been working with Polish youth since the end of the World War 2  and has been located at Amersham School site since November 2005.

We are a supplementary school which means that our students go through the English educational system and on Saturdays we provide them with extra Polish studies. We are also a registered charity (Charity Number 1162078, England and Wales).

The school caters for all levels of language for children from Reception to Year 13.

Polish language classes include aspects of Polish history, geography, culture and traditions. There are also religious education lessons as the school has a Catholic ethos. We have very strong links with the local Polish community: the Polish Parish, the Polish Club and the Polish Scouting Association.

Our practical aim is to prepare our students for GCSE, AS and A2 examinations  in Polish as a Modern Foreign Language and thus equip them better for the future by providing them with extra qualifications. Even more importantly, we strive to create a community, to teach students all things Polish and to make them feel proud about their Polish heritage.

REGISTRATION FOR SCHOOL YEAR 2017-2018

Please contact: Mrs Gabriela Coutts
info@polskaszkolaamersham.co.uk

For more information, please see:

www.polskaszkolaamersham.co.uk

 

Zajęcia 09:30 – 13:00 w każdą sobotę roku szkolnego, zgodnie z kalendarzem szkolnym.


Opłata za rok szkolny 2017-2018 - £180 rocznie od dziecka (oferujemy małe zniżki dla rodzeństwa, patrz szkolne strony internetowe).

 Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Św. Józefa w Amersham prowadzi zajęcia z młodzieżą polską od lat powojennych. Od listopada 2005 r. znajdujemy się na terenie Amersham School.

Jesteśmy szkołą uzupełniającą, co oznacza że nasi uczniowie zdobywają wykształcenie w angielskim systemie edukacji a dodatkowe zajęcia w sobotę obejmują tzw. przedmioty ojczyste. Mamy również status organizacji pożytku publicznego (Registered Charity Number 1162078, England and Wales).

Przyjmujemy dzieci z różnym poziomem znajomości języka polskiego od zerówki do klas maturalnych. 

Zajęcia z języka polskiego uzupełniane są elementami polskiej historii, geografii, kultury i tradycji. Program szkolny obejmuje także lekcje religii katolickiej.  Współpracujemy z lokalną wspólnotą polską: parafią, Klubem Polskim i polskim harcerstwem.

Praktycznym celem zajęć jest przygotowanie naszych uczniów do egzaminów GCSE, AS i A2 z języka polskiego  jako obcego (egzamin gimnazjalny i maturalny) jako, że dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zwiększają szanse i możliwości młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie. Jednak, celem jeszcze ważnejszym jest dla nas tworzenie społeczności, uczenie

dzieci i młodzieży "wszystkiego co polskie", aby nie zapomnieli o swojej polskości i byli z niej dumni.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017-2018

Prosimy o kontakt: Gabriela Coutts
info@polskaszkolaamersham.co.uk

Szczegóły na  naszych stronach internetowych:

www.polskaszkolaamersham.co.uk