Amersham School

Amersham School
Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School Life at Amersham School

Polish School

Polish Saturday School

Saint Joseph’s Polish Saturday School in Amersham has been working with  Polish youth since the end of the World War 2  and has been located at Amersham School site since November 2005.

We are a supplementary school. That means that our students go through the English educational system and on Saturdays we provide them with extra Polish studies. We are also a registered charity (Charity Number 1162078, England and Wales).

The school caters for all levels of language for children from Reception to Year 13.

Polish language classes include aspects of Polish history, geography, culture and traditions. There are also religious education lessons as the school has a Catholic ethos. We have very strong links with the local Polish community: the Polish Parish, the Polish Club and the Polish Scouting Association.

Our aim is to prepare our students for  GCSE, AS and A2 in Polish as a Modern Foreign Language exam and thus equip them better for the future by providing them with extra qualifications. Even more importantly, we strive to create a community, to teach students all things Polish and to make them feel proud about their Polish heritage.

09:30 – 13:00, every Saturday during term times
School fees for 2016-2017  - £180 per child per year (small discounts apply, please see school website)

REGISTRATION FOR SCHOOL YEAR 2016-2017

Please contact: Mrs Gabriela Coutts
info@polskaszkolaamersham.co.uk

 

For more detailed information, please see:

www.polskaszkolaamersham.co.uk

 

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych

  1. Świętego Józefa w Amersham prowadzi zajęcia z młodzieżą polską od lat powojennych. Od listopada 2005 r. znajdujemy się na terenie Amersham School.

Jesteśmy szkołą uzupełniającą, co oznacza że nasi uczniowie zdobywają wykształcenie w angielskim systemie edukacji a dodatkowe zajęcia w sobotę obejmują tzw. przedmioty ojczyste. Mamy również status organizacji pożytku publicznego (Registered Charity Number 1162078, England and Wales).

Przyjmujemy dzieci z różnym poziomem znajomości języka polskiego od zerówki do klas maturalnych. 

Zajęcia z języka polskiego uzupełniane są elementami polskiej historii, geografii, kultury i tradycji. Program szkolny obejmuje także lekcje religii katolickiej.  Współpracujemy z lokalną wspólnotą polską: parafią, Klubem Polskim i polskim harcerstwem.

Praktycznym celem zajęć jest przygotowanie naszych uczniów do egzaminów GCSE, AS i A2 z języka polskiego  jako obcego (egzamin gimnazjalny i maturalny) jako, że dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zwiększają szanse i możliwości młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie. Jednak, celem jeszcze ważnejszym jest dla nas tworzenie społeczności, uczenie dzieci i młodzieży "wszystkiego co polskie", tak aby nie zapomnieli o swojej polskości i byli z niej dumni.

Zajęcia 09:30 – 13:00 w każdą sobotę roku szkolnego
Opłata za rok szkolny 2016-2017 - £180 rocznie od dziecka (oferujemy małe zniżki, patrz szkolne strony internetowe).

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016-2017

Proszę o kontakt: Gabriela Coutts
info@polskaszkolaamersham.co.uk

 

Szczegóły na  naszych stronach internetowych:

www.polskaszkolaamersham.co.uk